W odniesieniu do ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.
Adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu i faksu pod którymi Zamawiający może kontaktować się z Przedsiębiorcą:

e-mail: piotr.jaskulski@j-n.com.pl

tel. 502-166-612

Procedura rozpatrywania reklamacji

Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorcę w formie pisemnej lub elektronicznie na adres e-mail Przedsiębiorcy, w terminie 7 dni od dnia zauważenia zastrzeżeń. W terminie 7 dni Przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca poinformuje Zamawiającego o działaniach podjętych, w celu zapewnienia usług na odpowiednim poziomie.

Prawo odstąpienia od umowy, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy pośrednictwa zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować Przedsiębiorcę Biuro Nieruchomości Jaskulski-Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-240), Stacja Metra ratusz Arsenał, Pasaż Handlowy lokal 002, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na końcu załącznika dołączonego do każdej umowy pośrednictwa, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy pośrednictwa, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od jej podpisania.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Przedsiębiorca zwraca Zamawiającemu wszystkie płatności otrzymane przed dniem odstąpienia od umowy, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Zamawiającego. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Zamawiający, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli Zamawiający zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem 14 dni i złożył stosowne oświadczenie to zapłaci Przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, poinformowania Przedsiębiorcy o odstąpieniu od niniejszej umowy.
W przypadku wykonania przez Przedsiębiorcę usługi w pełni (w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy) prawo odstąpienia Zamawiającemu nie przysługuje.

Przewidziana przez prawo odpowiedzialność Przedsiębiorcy za jakość świadczenia

Przedsiębiorca odpowiada za jakość usług na zasadach ogólnych tj. za wykonanie usług z należytą staranność oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

 

Informacje konsumenckie

W odniesieniu do ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta .


Adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu i faksu, pod którymi Zamawiający może kontaktować się z Przedsiębiorcą - E-mail:piotr-jaskulski@j-n.com.pl 
tel. 502-166-612

Procedura rozpatrywania reklamacji


Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorcę w formie pisemnej lub elektronicznie na adres e-mail Przedsiębiorcy, w terminie 7 dni od dnia zauważenia zastrzeżeń. W terminie 7 dni Przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca poinformuje Zamawiającego o działaniach podjętych, w celu zapewnienia usług na odpowiednim poziomie.

Prawo odstąpienia od umowy, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy.


Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy pośrednictwa zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować Przedsiębiorcę Jaskulski - Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-240), Stacja Metra Ratusz Arsenał Pasaż Handlowy lok 002, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na końcu załącznika dołączonego do każdej umowy pośrednictwa, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy pośrednictwa, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od jej podpisania.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Przedsiębiorca zwraca Zamawiającemu wszystkie płatności otrzymane przed dniem odstąpienia od umowy, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Zamawiającego. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Zamawiający, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli Zamawiający zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem 14 dni i złożył stosowne oświadczenie to zapłaci Przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, poinformowania Przedsiębiorcy o odstąpieniu od niniejszej umowy.
W przypadku wykonania przez Przedsiębiorcę usługi w pełni (w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy) prawo odstąpienia Zamawiającemu nie przysługuje.

Przewidziana przez prawo odpowiedzialność Przedsiębiorcy za jakość świadczenia


Przedsiębiorca odpowiada za jakość usług na zasadach ogólnych tj. za wykonanie usług z należytą staranność oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.