Firma Jaskólski Nieruchomości posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarte z PZU o numerze PON 00003678: